Đang khuyến mãi giá tốt

Đang giảm 36%

đèn phong chống nổ paragon
 • Đèn phòng chống nổ 
 1. BPY 1×36 giá 1.653.000đ 
 2. BPY 2×36 giá 2.562.000đ 
 3. BYS 1×36 giá 4.786.000đ
 4. BYS 1x36j giá 7.900.000đ
 5. BYS 2×36 giá 5.216.000đ 
 6. BCD 200 giá 900.000đ 
 7. BCD 250 giá 3.504.000đ 
 8. BCD 400 giá 5.102.000đ 
  • Đèn sạc khẩn cấp 

  Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW giá 572.000đ 

  • Đèn sạc khẩn cấp 

  Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW giá 572.000đ 

Đèn sạc âm trần 

Đèn sạc âm trần PEMF3RC – G2 giá 920.000đ 

Đèn treo trần 
 • Đèn treo trần 

Đèn treo trần PSCA9602L (ỊP4) giá 1.910.000đ 

Đèn treo trần PSCB9602L (ỊP4) giá 1.910.000đ 

 • Đèn chống thấm chống bụi 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH118L10 giá 611.000đ 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH218L20 giá 985.000đ 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH136L18 giá 921.000đ 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH236L36 giá 1.253.000đ 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI118L10 giá 525.000đ 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI218L20 giá 775.000đ 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI136L18 giá 735.000đ 

Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFI236L36 giá 1.005.000đ

 • Máng đèn kiểu Batten 

 

 • Máng đèn kiểu Batten 

Máng đèn kiểu Batten PIFB118L10 giá 239.000đ 

Máng đèn kiểu Batten PIFB218L20 giá 426.000đ 

Máng đèn kiểu Batten PIFB136L18 giá 319.000đ 

Máng đèn kiểu Batten PIFB236L36 giá 546.000đ 

3 năm bảo hành 

 

Máng đèn kiểu Batten PCFMM110L10 giá 189.000đ 

Máng đèn kiểu Batten PCFMM210L20 giá 350.000đ 

Máng đèn kiểu Batten PCFMM120L20 giá 244.000đ 

Máng đèn kiểu Batten PCFMM220L40 giá 449.000đ 

2 năm bảo hành 

 • Led dây & phụ kiện 

Đèn LED dây LED5050 giá 182.000đ 

Đèn LED dây LD5050/RGB giá 274.000đ 

Đèn LED dây LED2835 giá 155.000đ 

 • Đèn Ốp trần 

Đèn ốp trần PLCA295L12 giá 248.000đ 

Đèn ốp trần PLCA355L18 giá 302.000đ 

Đèn ốp trần PLCQ355L18 giá 302.000đ 

Đèn ốp trần PLCK370L18 giá 321.000đ 

 • Đèn downlight gắn nổi 

Đèn PSDMM120L6 giá 275.000đ 

Đèn PSDMM170L12 giá 385.000đ 

Đèn PSDMM220L18 giá 525.000đ 

Đèn PSDNN120L6 giá 275.000đ 

Đèn PSDNN170L6 giá 385.000đ 

Đèn PSDNN220L6 giá 525.000đ 

 • Đèn pha tiêu điểm & phụ kiện 

Đèn PSLOO10L giá 621.000đ 

Đèn PSLOO20L giá 874.000đ 

Đèn PSLPP10L giá 621.000đ

Đèn PSLSS15L giá 905.000đ 

Đèn PSLRR20L giá 1.248.000đ 

Đèn PSLQQ15L giá 520.000đ 

 • Đèn downlight âm trần

Đèn PRDMM104L7 giá 190.000đ 

Đèn PRDMM104L9 giá 209.000đ 

Đèn PRDMM157L12 giá 270.000đ 

Đèn PRDNN104L7 giá 190.000đ 

Đèn PRDNN104L9 giá 209.000đ 

Đèn PRDNN157L12 giá 270.000đ 

Đèn PRDYY118L7 giá 190.000đ 

Đèn PRDYY138L9 giá 209.000đ 

Đèn PRDYY178L12 giá 290.000đ 

Đèn PRDYY188L20 giá 526.000đ 

Đèn PRDPP104L7 giá 206.000đ 

Đèn PRDPP104L9 giá 231.000đ 

Đèn PRDPP157L12 giá 289.000đ 

 • Đèn downlight âm trần đổi màu 

Đèn PRDMM104L7/CCT giá 258.000đ

Đèn PRDMM104L9/CCT giá 285.000đ

Đèn PRDMM157L7/CCT giá 388.000đ

Đèn PRDNN104L7/CCT giá 258.000đ

Đèn PRDNN104L9/CCT giá 285.000đ

Đèn PRDNN157L7/CCT giá 368.000đ

Đèn PRDYY118L7/CCT giá 258.000đ

Đèn PRDYY138L9/CCT giá 285.000đ

Đèn PRDYY178L12/CCT giá 368.000đ

Đèn PRDYY188L20/CCT giá 737.000đ

Tên nhóm sp 1

Tên nhóm sp 2

Tên nhóm sp 3

Danh mục nhóm sản phẩm