Đèn phòng chống nổ EEW BCD

1

Đèn phòng chống nổ EEW BCD

BCD250

  • Điện áp: 220V/50Hz
  • Cấp chống thấm: Ip65
  • Bóng đèn: E40 (Metal halide: 250W max)
  • Ánh sáng: 4200/5200K
  • Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, kích