Máng đèn LED có vòm phản quang PIFG

1

Máng đèn LED có vòm phản quang PIFG

 

  • Công xuất: 1 X 10W
  • Bảo hành:
    • Máng đèn: 1 năm
    • Bóng đèn LED: 3 năm